CONTACT INFO

E-mail: knut@katalysator.no / Phone: +47 413 07 285


Experience

CPA KPMG 2006 - 2011
Internal auditor Handelsbanken 2011 - 2013
Risk- and Financial analyst Handelsbanken Kapitalforvaltning AS 2013 - 2015
CFO/Analyst Katalysator AS 2015 -

EDUCATION

Bachelor of Arts (Honours) University of Strathclyde, Skottland 2004
Master i regnskap og revisjon (Statsautorisert Revisor) NHH 2005
MBA Finans (Autorisert Finansanalytiker / Corporate Finance) NHH/NFF 2012