Katalysator blir majoritetsaksjonær i OneCo. Selskapet er en ledende entreprenørleverandør av elektro- og telekomtjenester.

I 2018 hadde OneCo, som har 900 ansatte, en total omsetning på 1,6 milliarder kroner. Selskapet ble etablert i Kristiansand i 2011 og har sin hovedaktivitet innen elektro, elkraft, telecom og automasjon. Som majoritetsaksjonær blir Katalysator en aktiv eier i OneCo og skal videreutvikle selskapet sammen med ledere og ansatte.

- Digitalisering og det grønne skiftet pågår for fullt og genererer høy aktivitet i mange bransjer. OneCo er et flott selskap som har fått til svært mye på kort tid. De er godt posisjonert for de mulighetene blant annet smartteknologi gir. I tillegg til elektro og automasjon, skal OneCo de neste årene satse ytterligere på samfunnskritisk infrastruktur som elkraft, telekom og samferdsel ved å ta en ledende posisjon her, sier Øyvind Schage Førde, styreleder i Møller-familiens holdingsselskap, Aars.

- OneCo har en god posisjon i det norske markedet innenfor elektrotjenester og meget dyktige ansatte som forvalter denne posisjonen. Katalysator blir en aktiv eier og støttespiller for ledergruppen. Det er betydelige muligheter for vekst innenfor mange segmenter og vi deler OneCo-ledelsens syn på de endringene bransjen står overfor, sier Jon Pran, administrerende direktør i Katalysator.

OneCo har brukt sommeren og høsten til å stake ut kursen for de neste fem årene. En viktig del av den videre satsingen er å forsterke eiersiden med en industriell aktør som kan tilføre selskapet både kompetanse og finansiell løfteevne.

- Vi er stolte og glade for at Katalysator har valgt å gå tungt inn på eiersiden i OneCo. Katalysators kompetanse og syn på fremtiden passer perfekt med oss, og vi gleder oss til sammen å ta fatt på videreutviklingen av OneCo. Vi har store ambisjoner om å øke markedsandelene på de områdene vi er inne på. Dette vil kunne doble dagens omsetning sier konsernsjef, Marvin Jensen i OneCo.

BR Industrier har vært en solid bidragsyter i utviklingen av OneCo frem til der selskapet er i dag og ser dette som et riktig tidspunkt å selge seg ut for videre å fokusere på industriutvikling innenfor BRIs øvrige forretningsområder.

Katalysator blir majoritetseier OneCo. I tillegg skal ledelsen og ansatte fortsatt ha en stor eierpost i selskapet. BR Industrier har vært en solid bidragsyter i utviklingen av OneCo frem til der selskapet er i dag og ser dette som et riktig tidspunkt å selge seg ut.

- Det er viktig for oss å få med ledelse og ansatte videre i OneCo. De har lagt grunnlaget og har alle forutsetninger for å bygge selskapet videre, sier Øyvind Schage Førde.

OneCo.jpg

Comment