Katalysator AS har i dag inngått en avtale med Herkules PE II om kjøp av MMN Holding AS. MMN Holding AS eier Micro Matic Norge AS, en ledende aktør i Norge innen elektro og ventilasjon.

Micro Matic, etablert i 1969, importerer og markedsfører komponenter og systemer for styring og kontroll av tekniske installasjoner, i segmentene elektro og ventilasjon. Med leverandører som er blant de fremste på sine satsningsområder i Europa tilbyr selskapet svært innovative løsninger. Omsetningen i 2015 for Micro Matic var MNOK 225. Selskapet har 44 ansatte, med hovedkontor på Hvalstad, Asker. Se www.micromatic.no for mer informasjon.

Ledelsen i Micro Matic vil fortsette som deleiere i selskapet. «Med Katalysator som eier vil vi ha ressurser og kapital til å kunne realisere flere av våre strategiske muligheter. Videre, med sin lokale tilstedeværelse og mulighet for langsiktig eierskap, får vi med oss en aktiv eier som kan bidra til å videreutvikle selskapet over tid», sier Tomm Karlsen, adm. direktør i Micro Matic.

«Micro Matic er et spennende selskap med en sterk merkevare, en svært kompetent organisasjon og innovative leverandører som er blant de fremste i Europa på sine områder. Katalysator, som langsiktig og aktiv eier, vil kunne bidra til å videreutvikle bedriften og realisere selskapets fremtidsplaner. Katalysator vedtok i 2015 en fornyet strategi for investeringer, med økt kapitalbase og forsterkning av organisasjonen, og overtagelsen av Micro Matic passer således svært godt inn i denne strategien. I tillegg har Katalysators eiere lang erfaring med importvirksomhet», sier Jon Pran, adm. direktør i Katalysator.

Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av april 2016.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jon Pran.

 

Comment