Vinestor har inngått avtale med eierne av Divini om overtagelse av selskapet inkludert datterselskapet Innvino AS. Hovedaksjonærene i Divini har vært daglig leder Enzo Beschi og Margrethe Beschi gjennom selskapet Margin AS.

Divini ble etablert i 2008 og omsatte for 16,4 mill (eksklusiv alkoholavgifter) i 2015. Porteføljen består i hovedsak av viner fra Italia med blant annet produsentene Giacosa Fratelli og Le Contesse.

«Vi ønsket å bli en del av en større gruppering som kan bidra med felles tjenester som regnskap og logistikk og understøtte den videre utviklingen av selskapet. Etter å ha forhandlet med flere aktører ble vi enige om å gå inn i Vinestor gruppen. Vi tar med oss vårt gode kontaktnett mot vinprodusenter i Italia og Horeca markedet i Norge og ser frem til å arbeide sammen med våre nye kollegaer i Vinestor.», uttaler daglig leder Enzo Beschi.

«Vinestor har en klar strategi om å vokse organisk og gjennom oppkjøp. Datterselskapet Vinarius overtok i 2015 blant annet Dr. Loosen agenturet i Norge og Vinestor har akkurat gjennomført et oppkjøp av B&R Wine AS. Ved kjøp av selskaper er vi ute etter en kombinasjon av flinke folk og interessante viner som kompletterer vår øvrige portefølje. Divini bidrar med et godt kontaktnett og har en portefølje av viner som passer veldig godt inn i den øvrige virksomheten til Vinestor. Vi ser frem til et godt samarbeide.», uttaler adm. direktør i Vinestor Vidar Hovde.

 Vinestor gruppen omsatte for ca. 300 MNOK i 2015 og består i tillegg til Vinarius AS av Vinum AS, Plus Vini AS, Trulli Wines og Servco AS. Første selskap i gruppen, Vinarius AS, ble etablert i 1997 av Jørn H. Abrahamsen sammen med Ivar C. Bentzen. Vinestor er i dag 100% eiet av Katalysator AS.

Katalysator er et familie eiet investeringsselskap med fokus på langsiktige investeringer i Skandinaviske virksomheter. Katalysator har i tillegg til Vinestor blant annet investeringer i Alfa Sko, ITP Group, Pizza Hut Sverige, Norfolier GreenTec og Micro Matic.

For eventuelt ytterligere informasjon:
Enzo Beschi: mobil: 91758198, email: enzo@divini.no
Vidar Hovde: mobil: 99255909, email: vidar@vinestor.no

Comment