Micro Matic har et mål om å heve brannsikkerheten i norske bygg. MicroBrann er en ny og revolusjonerende løsning for brannvern i ventilasjonsanlegg, komplett med brannspjeld og brannspjeldstyring.

https://www.micromatic.no/smarte-losninger/merkevarer/microbrann/

Comment